logo vista

Projekt Bernolákova

Projekt 2 radových rodinných domov mestského typu. Moderné objekty sa nachádzaju v tradičnej zástavbe rodinných domov neďaleko centra Pezinka pričom zároveň rešpektujú jestvujúcu zástavbu. Každý objekt má parkovacie miesto, záhradu 90m2 a efektívne riešenú dispozíciu. RD spĺňaju energetické štandardy kategórie B.