logo vista

SPONZORSKÉ AKTVIVITY NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Rudo KRASULA - Konečne som slobodný človek Kniha vyšla vďaka finančnej podpore VISTA real s.r.o. a PEZINOK Nadácia Pro Bozen

Rudolf Krasula sa narodil 16.1.1950 v Bratislave. Absolvoval základnú školu na Dubovej, na Patrónke, strednú školu SVŠ na Cádrovej ulici a napokon vyštudoval telesnú výchovu na FTVŠ a angličtinu na FF UK. Po povinnej vojenskej službe v Prešove nastúpil v roku 1975 ako učiteľ na pezinské gymnázium, kde pôsobil až do odchodu do dôchodku. Konečne je slobodným človekom.
ŠBL - Školská basketbalová liga - VISTA REAL CUP Organizátor projektu Basketbal Pezinok s.r.o. a spoločnosť VISTA real s.r.o. ako generálny reklamný partner už 6. ročníkom VISTA REAL CUP-u napĺňajú svoje predstavy o záujme školskej mládeže o basketbal, kolektívnu súťaživosť a prepojenie na aktívne športovanie v kluboch.

● výsledky ŠBL 2016-2017 ● Finále ŠBL 2016 - slovakbasket.sk ● Finále ŠBL 2015 - foto
● žrebovanie ŠBL 2016/2017

Spolupráca: 2011 - 2017
BTK Basketbal Pezinok Spoločnosť VISTA real s.r.o. je reklamným partnerom 1. basketbalovej ligy žien a junioriek.

Spolupráca: 2014 - 2015
PŠC Pezinok Spoločnosť VISTA real s.r.o. je reklamným partnerom klubu od roku 2014 formou celoročného sponzoringu občianskeho združenia, ktoré sa venuje mládežníckemu futbalu v Pezinku. PŠC je slovenský futbalový klub, ktorého mužstvo hrá od sezóny 2010-11 v 2. slovenskej lige - západ. Klub má 5 mládežníckych mužstiev, ktoré hrajú v regionálnych súťažiach. Klub bol založený v roku 1921.
Stolný tenis - Martin Polkoráb Spoločnosť VISTA real s.r.o. podporuje vynikajúceho športovca Martina Polkorába, ktorý je úspešný reprezentant SR v stolnom tenise telesne postihnutých.

Spolupráca: 2010 - 2015
Pezinské VINOBRANIE Spoločnosť VISTA real s.r.o. každoročne podporuje tradičné oberačkové slávnosti. Prvé správy o pezinských slávnostiach oberačiek pochádzajú z 13. storočia. Počas hospodárskej recesie na prelome 19. a 20. storočia sa začiatky oberačiek slávili iba vo viechach. V roku 1934 mestská rada rozhodla o obnovení pezinských vinobraní. Tesne pred 2. svetovou vojnou sa táto tradícia prerušila a až v roku 1958 sa začali organizovať nové malokarpatské vinobrania, ktoré sa konajú dodnes.
Športový plavecký klub polície Pezinok Športový plavecký klub polície Pezinok vznikol koncom roka 2013. Napriek tomu, že klub je „nováčikom“ medzi ostatnými plaveckými klubmi v okolí, tvoria ho dlhoroční plavci a tréneri, ktorých jediným spoločným cieľom je vychovať z detí plavcov a športovcov.
Spoločnosť VISTA real s.r.o. je reklamným partnerom od roku 2014.
CFK Pezinok – Cajla združenie - Futbal História cajlanského futbalu sa datuje od roku 1927 a od roku 1948 sa hrá na Cajlanskej ulici v Pezinku. Spoločnosť VISTA real s.r.o. sponzorovala futbalový turnaj najmladších športovcov, ktorý sa konal 11. januára 2015. Víťazom turnaja sa stal sponzorovaný team CFK Cajla Pezinok.
VTC VISTA REAL Pezinok Spoločnosť VISTA real s.r.o. ako generálny reklamný partner v rokoch 20112014 podporovala extraligové družstvo pezinských volejbalistiek, ktoré v tomto období zaznamenalo výborné športové úspechy.
Časopis HISTORIKA Časopis je zameraný na Malokarpatský región. Články a príspevky majú najmä archeologické, historické, umenovedné a kultúrno-spoločenské zameranie. Iniciátormi vydania časopisu sú dve inštitúcie - Malokarpatské múzeum v Pezinku a Mestské múzeum Pezinok. Spoločnosť VISTA real s.r.o. spolupracovala pri archeologickom výskume na ploche polyfunkčného objektu Panorama centrum, na Moyzesovej ulici v Pezinku, ktorý prebiehal v období 2011 – 2012. Výskum priniesol veľmi veľa nových poznatkov o možnom vývoji mesta a jeho architektúry. Okrem množstva artefaktov hmotnej kultúry sa podarilo získať cenné informácie o živote a najmä spôsobe bývania v jednotlivých historických epochách.
Albatros Club Pezinok Spoločnosť VISTA real s.r.o. podporuje Albatros Club Pezinok, ktorý bol založený ako iniciatíva viacerých ľudí, ktorým nie je ľahostajný šport a voľný čas. Poslaním klubu je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času. Činnosť klubu je zameraná hlavne na oblasť jachtingu a golfu.
Združenie pre podporu športu v Pezinku
Združenie pre podporu kultury v Pezinku